Tajomstvá vesmíru

Deň bez včerajška

26. listopadu 2017 v 19:00
Pred veľkým treskom nebolo nič, len absolútne "prázdno", ktoré sa nedá ani predstaviť. O vývoji vesmíru sa rozhodlo v prvej sekunde po veľkom tresku. Bolo to obdobie, v atmosférických jednotkách úplne zanedbateľné ale nabité dôležitými kozmickými udalosťami.

Vesmír a jeho vznik

26. listopadu 2017 v 14:00
Vesmír zahŕňa všetko, čo existuje, od najmenších subatómových častíc až po superkopy galaxií, čo sú najväčšie štruktúry aké zatial poznáme. Nikto presne nevie aký je vesmír veľký. Astronómovia odhadujú, že obsahuje asi 100 miliárd galaxií, z čoho každá obsahuje asi 100 miliárd hviezd. Najuznávanejšou teóriou vzniku vesmíru je teória veľkého tresku, inak nazývaná Big Bang. Hovorí o tom, že vesmír vznikol obrovskou explóziou pred 10 - 20 miliardami rokov. Na úplnom začiatku vesmír pozostával z veľmi hustej a horúcej žeravej gule rozpínajúceho sa pomaly chladnúceho plynu. V priebehu milióna rokov sa plyn začal zhusťovať do izolovaných zhlukov, ktoré sa nazývajú protogalaxie. Počas ďalších piatich miliárd rokov zhusťovanie protogalaxií pokračovalo a vytvorili sa prvé galaxie, v ktorých začali vznikať hviezdy. Dnes po ďalších miliardách rokov sa vesmír ďalej rozpína, aj keď sú v ňom lokalizované oblasti, v ktorých sa objekty udržujú po kope gravitáciou. Príkladom môžu byť galaxie, ktoré vytvárajú kopy. Teória veľkého tresku je podporená objavom jemného, chladného žiarenia pozadia, ktoré je rovnomerne rozptýlené všetkými smermi. Predpokladá sa, že toto žiarenie je pozostatkom žiarenia, ktoré vzniklo pri veľkom tresku. Maličké rozdiely v teplote zostatkového žiarenia sa považujú az dôkaz slabých fluktácii v hustote látky raného vesmíru, čo viedlo k tvorbe galaxií. Astronómovia nevedia, či je vesmír uzavretý a rozpínanie sa zastaví, alebo, či je otvorený a bude sa neustále rozpínať.

Gigantické LQG U1.27

31. října 2017 v 20:00
Po objavení tejto skupiny kvazarov sa astrofyzici nazdávajú, že doterajšie matematické opisy vesmíru boli príliš zjednodušené. Gigantické LQG je tak obrovské, že popiera základný kozmologický princíp, ktorý hovorí, že vesmír vyzerá na veľkých škálach rovnorodo, preto by sa v ňom nemali vyskytovať podobné zhluky extrémne veľkých rozmerov. Predpokladá sa, že toto zoskupenie kvazarov môže byť predchodcom súčasných galaktockých superkôp.

Metánový sneh na Plute

28. října 2017 v 14:00
Sonda New Horizont objavila na Plute reťazec hôr pokrytých snehom, neoficiálne pomenovaným Cthulhu Regio. Táto oblasť je charakteristická veľmi tmavou farbou a tiahne sa takmer cez polovicu rovníka. Je dlhá približne 3 000 kilometrov a široká asi 450 kilometrov. Je tak o niečo väčšia ako americký štát Aljaška.

 
 

Reklama