Mikrosvet

Deinococcus radiodurans - Najhúževnatejšia baktéria na svete

1. listopadu 2017 v 21:00
Bacteria -> Eubacteria -> Deinococcus-Thermus -> Deinococci -> Deinococcales -> Deinococcaceae -> Deinococcus -> Deinococcus Radiodurans

Deinococcus radiodurans je baktéria zapísaná v Guinessovej knihe rekordov ako najhúževnatejšia baktéria. A to z dobrého dôvodu. Dokáže prežiť sucho, kyslé prostredie, pobyt vo vákuu, nedostatok živín a tisíc násobne väčšiu dávku radioaktívneho žiarenia ako človek. Jej názov znamená "podivná bobula, ktorá odoláva radiácii" a je to proti radiácii najviac odolný organizmus.

 
 

Reklama